หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 2. ประสานงาน และรับรองคณะเยี่ยมชมเพื่อให้บริหารข้อมูลเกี่ยวองค์กร 3. ร่วมออกบูธ งานการตลาด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์/การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี 2. มีทักษะในการสื่อสาร/วิเคราะห์ และไหวพริบดี 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Office ระดับดี 4. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 6. มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1-2 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์