หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานนิเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ดูแลระบบการนิเทศ การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ การแก้ไขปัญหาการฝึกอาชีพ 2. ดูแลกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา/ครูนิเทศ 3. สรุปข้อมูลงานนิเทศ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแนวปฏิบัติอาชีวศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ประเภทงาน

ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับดี มีประสบการณ์ด้านร้าน 7-11 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนิเทศ