หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแล ทำนุบำรุงรักษาการใช้อาคารสถานที่ ดูแลระบบสาธารณูปโภค งานรักษาความสะอาด งานภูมิทัศน์ ดูแลงานรักษาความปลอดภัย งานซ่อมบำรุง และงานสัญญาบริการต่างๆ

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีความรู้ในการบริการอาคาร และการก่อสร้าง, งานซ่อมบำรุง, งานด้านไฟฟ้า มีประสาบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร