หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. แนะนำ ประสานงาน ติดต่อโรงเรียน ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ ในระดับปวช. ปวส. 2. ร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มชุมชนใกล้เคียง ในการการเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษา เพื่อให้ได้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 4. งานบริการฐานข้อมูล เพื่อตอบสนองประกันคุณภาพการศึกษา และงานแนะแนวสรรหา 5. งานแนะแนวให้คำปรึกษา 6. สนับสนุนงาน Productivity Improvement 7. ปรับปรุงพัฒนางาน 8. ดูแล สนับสนุนงานแนะแนวสรรหา 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี 3. มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การโน้มน้าว จูงใจ 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา