หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนระบบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.ดูแล และสนับสนุนงานโปรแกรม ระบบบริหารสถานศึกษา/ระบบสนับ 2.ดูแลฐานข้อมูลระบบบริหารสถานศึกษา และระบบขององค์กร 3.พัฒนา และสนับสนุนระบบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศองค์กร 5.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 2. มีทัศนคติที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการทำงาน 3. สามารถแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ 4. มีประสการณ์ 1 ปีขึ้นไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนระบบ