หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - สำโรง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเรียนการสอนทางไกลในชั้นเรียน 2. ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 3. ดูแลงานติดตามและจัดทำการวัดผลการฝึกอาชีพของนักเรียน 4. ดูแลงานพัฒนาวินัย/งานทะเบียนนักเรียน/งานแนะแนว/งานบริหารงานทั่วไป

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

บางนา

การศึกษา

ปริญญาตรี/โท ทางด้านการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี 2. ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษา 4. มีความเป็นครู 5. มีทักษะ Microsoft Office เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - สำโรง