หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ -ลำปาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษาให้สามารถเรียน และฝึกอาชีพจนจบการศึกษา 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. รักษานักเรียนในบริษัทฯ และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฯ 4. ดูแลจัดทำเอกสารโครงการ งานหลักสูตร งาน ศธ.02 5. ติดตามนิเทศน์นักเรียน ขณะที่ไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้าน 7-11 6. งานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดลำปาง

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการสอน อย่างน้อย 1-2 ปี 2. มีทักษะการสอน การสื่อสาร และการให้คำปรึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ -ลำปาง