หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เครือข่ายความร่วมมือ ประจำภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.งานนิเทศสัมพันธ์ นักเรียนเเละวิทยาลัยเครือข่ายฯ 2. รับแจ้งปัญหารและแก้ไขปัญหาการฝึกอาชีพวิทยาลัยฯ เครือข่าย,โรงเรียนเครือข่าย 3. จัดกิจกรรมตามโครงการสำนักและเข้าร่วมกิจกรรมของสถานประกอบการ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านการตลาด, ด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ทำงานแนะแนวอย่างน้อย 2-5 ปี มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดในพื้นที่ ภาคใต้ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายความร่วมมือ ประจำภาคใต้