หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูค้าปลีก

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.สอนรายวิชาค้าปลีก 2.งานนิเทศนักเรียนในช่วงนักเรียนฝึกงาน 3.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขาการตลาด/ค้าปลีก หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.อายุ 25-35 ปี 3.มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4.มีใบประกอบวิชาชีพครู

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูค้าปลีก