หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - สุขุมวิท

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเรียนการสอนทางไกลในชั้นเรียน 2. ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 3. งานด้านเอกสารประกอบการสอนต่างๆ และหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

วังทองหลาง

การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษา 4. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำอบรมสั่งสอน นักเรียนระดับ ปวช.ได้เป็นอย่างดี 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - สุขุมวิท