หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - นครสวรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนที่เรียนภายในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, ติดตามนิเทศน์นักเรียน ขณะที่ไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, งานธุรการ งานติดต่อประสานงาน

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนครสวรรค์

การศึกษา

ปริญญาตรีการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

สามารถให้คำปรึกษา อบรมสั่งสอน นักเรียนในระดับ ปวช.ได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, หากมีประสบการณ์ในสถานศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - นครสวรรค์