CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุขุมวิท

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. งานสรรหานักเรียนประจำศูนย์การเรียนฯ 2. รับผิดชอบงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ 3. งานอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนฯ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาจิตวิทยา/แนะแนว อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาจิตวิทยา/แนะแนว อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษา 4. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำอบรมสั่งสอน นักเรียนระดับ ปวช.ได้เป็นอย่างดี 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี 6. มีประสบการณ์งานแนะแนวอย่างน้อย 1-3 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุขุมวิท