หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ชลบุรี (ด่วน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนที่เรียนภายในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 2. ติดตามนิเทศน์นักเรียน ขณะที่ไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 3. งานธุรการ งานติดต่อประสานงาน 4. สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์พัทยาได้

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรีการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการศึกษา 3-5 ปี 2. สามารถให้คำปรึกษา อบรมสั่งสอน นักเรียนในระดับ ปวช.ได้ 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ชลบุรี (ด่วน)