หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสอนคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช./ปวส. 2. งานนิเทศนักเรียน ออกแบบสื่อการเรียนสอน 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.อายุ 25-30 ปี 3.มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4.มีทักษะด้านการสื่อสารและการสอน การถ่ายทอดที่ดี 5.มีใบประกอบวิชาชีพครู

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์