หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ดูแลเว็บไซต์ งานกราฟฟิก งานติดต่อ VDO และ นวัตกรรมใหม่ๆ 2.ออกแบบสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ 3. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี, โท สาขานิเทศศาสตร์/เทคโนโลยีการศึกษา/คอมพิวเตอร์/กราฟฟิก/ออกแบบสื่อ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3-5 ปี 2. มีความสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ตัดต่อ VDO, ออกแบบเว็ปไซด์ 3. มีความคิดริิเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สััมพันธ์ทีดี 4. มีทัศนคติทีดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา