หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการอาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. จัดซื้อ/จัดจ้าง งานซ่อมบำรุง วิทยาลัยฯ/ศูนย์การเรียนฯ 2. การจัดการด้านเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาจ้างงานต่างๆ 3. ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ วิทยาลัยฯ/ศูนย์การเรียนฯ 4. ออกพื้นที่ ศูนย์การเรียนฯ ภายในกรุงเทพฯ และภูมิภาคได้ 5. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 5. มีความละเอียด รอบคอบ และมีความอดทนสูง 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 7. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการอาคาร