หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ -นครราชสีมา (ด่วน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเรียนการสอนทางไกลในชั้นเรียน 2. ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 3. งานด้านเอกสารประกอบการสอนต่างๆ และหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษา 4. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำอบรมสั่งสอน นักเรียนระดับ ปวช.ได้เป็นอย่างดี 5. มีความอดทน รอบคอบ มีมนุษย์สันพันธ์ที่ดี 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ -นครราชสีมา (ด่วน)