หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แนะแนวศูนย์การเรียนฯ สะพานควาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ประชาสัมพันธ์ วางแผน ติดต่อประสานงานกับ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2. รับสมัครนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมาย 3. จัดทำรายงาน/สถิติการรับนักเรียน/ยอดนักเรียน 4. ดูแลโ่ครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ 5. ดูแลงานพัฒนา สำนักงาน 7ส, Safety, พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ตามนโยบาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

ดินแดง

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ประชาสัมพันธ์/จิตวิทยาการแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาแนะแนว 3-5 ปี 2. มีทักษะความเป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27-32 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะแนวศูนย์การเรียนฯ สะพานควาย