ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นิเทศและแก้ไขปัญหา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. งานด้านการวัดประเมินผลการเรียน การฝึกอาชีพ ในระดับปวช. ปวส. 2. งานด้านการให้ความดูแล และช่วยเหลือนักเรียน ขณะลงฝึกอาชีพ 3. งานแก้ไขปัญหาการฝึกอาชีพ

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี 2. สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 3. มีทักษะการพูดและสื่อสารได้ดี 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 5. มีความมุ่งมัน ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23- 25 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิเทศและแก้ไขปัญหา