หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (คลังสินค้า-ลาดหลุมแก้ว)

บริษัท ออลล์ นาวแมนเนจเม้นท์ จากัด

ลักษณะงาน

- จัดทำแผนในการบำรุงรักษา (PM) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือซัพพลายเออร์ เพื่อทำการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องจักร - ซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ปกติ - สรุปผลและรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ประเภทงาน

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า,อิเล็ก,เครื่องกล,วิศวกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป (ช่างคลังสินค้า - อาคาร) - หากมีความรู้เรื่อง ความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีที่พักใกล้เคียง เดินทางสะดวก

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 - 38 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (คลังสินค้า-ลาดหลุมแก้ว)