หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Compliance Officer

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

ลักษณะงาน

•ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกิจการโทรคมนาคม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหรือองค์กรที่เกี่ยงข้อง • ประสานงาน และติดตามผลการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดใดๆ • จัดเตรียมเอกสาร รายงานต่างๆ

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขา กฏหมาย/บริหารธุรกิจ/การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1ปี หากเคยทำงานกับสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา มีความกล้าตัดสินใจ/มนุษยสัมพันธ์ดี -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งCompliance Officer