ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : IT System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

ลักษณะงาน

1. พิจารณา Requirement ถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไปสร้างได้จริง และนำไปเขียน Document 2. ประสานงานกับ vendor เก็บ requirement หรือ Bug 3. ควบคุมการทำงานของ vendor ให้สอดคลองกับความต้องการของระบบ 4. จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าของ Project 5. ประสานงานกับทีมอื่นเพื่อพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับ Backend 6. วางแผน Test scenario 7. ตรวจสอบผลการทดสอบระบบ 8. ให้คำแนะนำ user และแก้ไขปัญหาต่างๆ 9. พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ได้ในเวลาที่กำหนด 10. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือ มากกว่า

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ด้าน IT SA 2-5 ปี โดยเฉพาะงานด้าน Financial Transaction processing Oracle 11g DBMS, AIX OS, C programming, Web application, Mobile Application Project management skill, SDLC skill, English language good skill

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งIT System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)