หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ MIS โครงการ PIM Food Academy

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- รับเอกสารจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ทำการตรวจสอบเช็คความพร้อมของวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือเครืองใช้ในห้องปฏิบัติการอาหาร ให้พร้อมทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน - รับเอกสารจากพื้นที่ ตรวจทานความครบถ้วน และทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล - ทำสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการตรวจความครบถ้วนของข้อมูล - จัดเก็บเอกสารที่ได้รับการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เป็นหมวดหมู่ และพร้อมต่อการใช้งานและการถูกตรวจสอบ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ปี - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ไม่ใช่เสาร์-อาทิตย์) ทำงานเป็นกะสลับ รอบเช้า 8:00-17:00 น. รอบบ่าย 12:00-21:00 น. - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี - มีระเบียบวินัยในการทำงาน ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

20 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ MIS โครงการ PIM Food Academy