หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- บริหารหลักสูตร MBA - MTM - สอนหลักสูตรแปริญญาโทและปริญญาตรี - วางแผนการตลาดและหลักสูตร MBA - เน้นเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ - บริหารงบประมาณและโครงการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคธุรกิจ หรือบริหารงานในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีมาก่อน - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก - มีภาวะผู้นำและทักษะในงานบริหาร - หากมีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร MBA