หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโส(นักวิจัย) ศุนย์อาเซียนจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.เขียนรายงานวิจัย บทความวิจัย และ/หรือบทความวิชาการ 2.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่วิจัยทั้งในและต่างประเทศ 3.จัดประชุม จัดสัมมนา และจัดฝึกอบรม 4.นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 5.จัดทำเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์

ประเภทงาน

วิจัยพัฒนา

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญาโทขึ้นไป วิชาเอก เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์, จีนศึกษา, อาเซียนศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีทักษะการเขียนรายงานวิจัย บทความวิจัย และ/หรือบทความวิชาการ 2.มีทักษะด้านการดำเนินงานหรือจัดการโครงการวิจัย 3.มีทักษะการจัดงานสัมนาหรือการจัดฝึกอบรม 4.มีทักษะการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ 5.มีทักษาะภาษาจีน 6.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี 7.มีทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยหรือการวิเคราะห์เชิงสถิติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส(นักวิจัย) ศุนย์อาเซียนจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ