หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและแผน สำนักการศึกษาทั่วไป

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดทำระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน - ติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ - ประสานงานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของสำนัก - รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักเพื่อเผยแพร่ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา บริหาร , ศึกษาศาสตร์ , บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพและแผนงานในภาคการศึกษามา 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและแผน สำนักการศึกษาทั่วไป