หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่าย สำนักวิจัยและพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- บริหารงานวิจัย (ดูแล ติดตาม ประสานงาน) ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย - ให้คำปรึกษา และ แนะนำในการดำเนินการวิจัยได้ - กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน-ภายนอก - กลั่นกรองบทความวิจัย/บทความวิชาการที่เสนอตีพิมพ์เผยแพร่ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

วิจัยพัฒนา

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาโท-เอก สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือ บริหารงานวิจัยมาไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยและการใช้เครื่องมือ,โปรแกรม ต่าง ๆ ในการทำการวิจัย - มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่าย สำนักวิจัยและพัฒนา