หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสาร เข้า-ออก ของโรงเรียน จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ - จัดทำและตรวจสอบรายงานการประชุม - วางแผน กำกับ ติดตาม พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการบริหารงานเอกสาร การประสานงาน และการจัดการประชุมไม่น้อยกว่า 3 ปี - ถ้ามีประสบการณ์ในสายการศึกษามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก - มีทักษะในการนำเสนอที่ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต PIM