หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกล คณะบริหารธุรกิจ (ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

--รับผิดชอบกำกับการสอน พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาในรายวิชาที่สอน -ให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาและเป็นที่ปรึกษาโครงงานนวัตกรรม -งานพัฒนานักศึกษาและการดูแลนักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติ -วางแผน ดูแล การจัดโครงการของหลักสูตร -จัดทำคำร้อง บันทึก และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรด้านวิชาการของนักศึกษา -วางแผน/ดำเนินงานด้านวิจัย เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนการสอน

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาโท/ปริญญาเอก วิชาเอก:บริหารธุรกิจหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านการสอน มาอย่างน้อย 1-3 ปี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี - หากมีประสบการณ์ภาคการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสมัครผ่าน website หรือส่ง Email มาที่ recruitpim@pim.ac.th

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกล คณะบริหารธุรกิจ (ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ)