CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกล (ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-เ ป็นผู้กำกับการสอนในรายวิชาที่กำหนด - ดูแลให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ - จัดทำเอกสารด้านวิชาการและเอกสารที่เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา - ผลิตผลงานวิจัย/บทความวิชาการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาโท หรือเอก สาขาบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี - หากมีประสบการณ์ภาคการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกล (ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ)