หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบภาระงานสอน ดูแลนักศึกษา -ผลิตผลงานวิจัย -ดูแลหลักสูตร จัดกิจกรรมให้นักศึกษา -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ระดับป.โท/ป.เอก สาขาบริหารอาคาร (FM), การจัดการอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอาคาร, วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี - หากมีประสบการณ์ในการสอนหรือวิจัยในภาคการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่เกิน 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ