หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายส่งเสริมวิชาการ (โครงการพัทยา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดซื้อ งานกฎหมาย งานประสานงานทั่วไป งานการประชุม ต่าง ๆ - บริหารการฝึกอบรมคณาจารย์เครือข่ายระดับอุดมศึกษา ตามหลักสูตรที่กำหนด - บริหารการฝึกอบรมนักศึกษาเครือข่าย ตามหลักสูตรที่กำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่าย - จัดการพิธีการต่างๆ ของงานเครือข่าย เช่น งาน MOU เป็นต้น - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ/ด้านศึกษาศาสตร์/ด้านสังคมศาสตร์/ด้านอุตสาหกรรม/ด้านศิลปศาสตร์/ด้านเทคโนโลยี/ด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี - สามารถใช้ MS Office ในการทำงานได้ในระดับดี-ดีมาก - บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีความคล่องตัวสูง **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายส่งเสริมวิชาการ (โครงการพัทยา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ)