หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ - ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา - ออกไปนิเทศ เยี่ยมนักศึกษาตามสถานประกอบการต่าง ๆ - เป็นวิทยากร และ commentator ให้กับนักศึกษา - จัดฝึกอบรมให้นักศึกษาของคณะฯ - ดูแลงานเอกสาร การประชุม การเบิก-จ่าย และคู่มือการฝึกงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา จิตวิทยา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ถ้ามีประสบการณ์ในสายการศึกษา การให้คำปรึกษา หรืองานแนะแนวมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ