หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดและแนะแนวการศึกษา (ภาคตะวันออก)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานด้านการตลาด Online และ Offline ตามที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางแนวโน้มด้านการตลาดและจัดทำเป็นรายงาน - สรรหาและจัดรับนักศึกษาและ/หรือผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารความสัมพันธ์และดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรรหาและบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการทำสหกิจศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา และทรัพยากรอื่นทางการศึกษา - ร่วมออกแบบและบริหารสื่อการตลาด สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรและสถาบันให้เกิด ประสิทธิผล - จัดทำฐานข้อมูลและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการตลาดให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสถาบัน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

ไม่ระบุ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท ด้านการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีรถยนต์สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานพบปะผู้คน - สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี - มีทักษะในการนำเสนอในเกณฑ์ดีมาก - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในเกณฑ์ดีมาก **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและแนะแนวการศึกษา (ภาคตะวันออก)