หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ : คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-ดูแลงานสอน งานวิจัย การให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาโทขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การวิจัย สถิติ การจัดการปฏิบัติการ การจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ในการทำงานในภาคเอกชนหรือภาครัฐไม่น้อยกว่า 2ปี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ : คณะบริหารธุรกิจ