หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาหาร โครงการ PIM Food Academy

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ตรวจเช็คความพร้อมของวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องมือเครืองใช้ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน - จัดเตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตถุดิบและอุปกรณ์ - เป็นผู้ช่วยอาจารย์หรือเชฟในระหว่างที่มีการเรียนการสอน - ดูแลความสะอาด สุขอนามัยต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ - จัดทำใบเบิกจ่ายอุุปกรณ์และวัตถุดิบต่าง ๆ - จัดทำรายงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ , อาหารโภชนาการ , โภชนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ไม่ใช่เสาร์-อาทิตย์) ทำงานเป็นกะสลับ รอบเช้า 8:00-17:00 น. รอบบ่าย 12:00-21:00 น. - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการประกอบอาหาร หรือ เบเกอรี่ และสามารถใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ในสายงานด้านอาหารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี - มีระเบียบวินัยในการทำงาน **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

20 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาหาร โครงการ PIM Food Academy