หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายอุดมศึกษา (เดินทางต่างจังหวัดได้)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ร่วมสร้างความร่วมมือไปยังเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนภายในประเทศ - ร่วมนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ตามความต้องการของกลุ่มธุรกิจ - ประสานงานการจัดการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ การรับทุนการศึกษา - ออกนิเทศนักศึกษาระหว่างการฝึกอาชีพ ร่วมแก้ปัญหา และช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียน - ออกเยี่ยมเครือข่าย และเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของเครือข่าย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

ไม่ระบุ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ/ด้านศึกษาศาสตร์/ด้านสังคมศาสตร์/ด้านศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี - มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (เน้นพื้นที่ภาคตะวันออก) - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (มีวันหยุด 2วัน/สัปดาห์) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายอุดมศึกษา (เดินทางต่างจังหวัดได้)