หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้จัดการฝ่าย บริหารกิจการนักศึกษา (วิทยาเขตชลบุรี อำเภอสัตหีบ)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.ประสานงานให้คำปรึกษา ดูแลชมรมต่างๆของนักศึกษา 2.กำกับดูแลความประพฤติของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 3.ดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผยปฏิบัติการประจำปี ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา และงานอาจารย์ที่ปรึกษา 4.ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของสถาบัน เพื่อการบริหารงาน ให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

ประเภทงาน

ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน

จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,ศึกษาศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านกิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา 2.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 3.มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4.ปฏิบัติงานจังหวัดชลบุรี อำเภอสัตหีบ สามารถส่งใบสมัครผ่าน website หรือส่งemail มาที่ recruitpim@pim.ac.th

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้จัดการฝ่าย บริหารกิจการนักศึกษา (วิทยาเขตชลบุรี อำเภอสัตหีบ)