ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ติดตามทวงถามลูกหนี้ นักศึกษา และ ลูกหนี้อื่น และจัดทำรายงานนักศึกษาค้างชำระนำส่งผู้บริหารทุกเดือน - รับเงินสดทุกประเภทหน้าเคาน์เตอร์พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน /รับเงินนักศึกษาใหม่ พร้อมเปิดใบเสร็จรับเงินชั่วคราว - เปิดใบเสร็จรับเงิน กรณีเงินโอนผ่านธนาคาร และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ค่าเล่าเรียน,ค่าฝึกอบรม,ค่าเช่าพื้นที่ ,เงินบริจาค ,คืนเงินยืมทดรอง ฯลฯ - จัดทำรายงานเพื่อเรียกเก็บเงิน /ใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียน - รายงานกระแสเงินสดประจำเดือน และ ประมาณการใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) - จัดทำใบเบิกจ่ายเพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อย/จ่ายเช็ค และ นำจ่ายค่าสาธารณูปโภค,ค่าภาษีและอื่นๆ - จัดทำรายงานประกอบงบบัญชีรายได้รับล่วงหน้าเงินโอนธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา บัญชี , การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel(PivotTable , VLOOKUP ),Word,Power point - มีความมุ่งมั่น ละเอียดและมีความรับผิดชอบสูง - มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี - ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการนำเสนอที่ดี - มีความสามารถจัดเรียงงานได้อย่างเหมาะสม **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน