หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (สำนักการศึกษาทั่วไป)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-ดูแลงานด้านการเรียน การสอน รวมถึงการให้คำปรึกษานักศึกษา - ผลิตงานวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอน - จัดทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา - จัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ - งานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก - มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี - มีความยืดหยุ่นด้านเวลาสำหรับนักศึกษาในการดูแลและในคำปรึกษา - มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27- 40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (สำนักการศึกษาทั่วไป)