หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ต่ำกว่า 8 กลุ่ม/ปีการศึกษา - ทำวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนานักศึกษาด้านการใช้ชีวิต ทางด้านการจัดการ ตลอดจน ทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ - จัดบริการวิชากาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโท - เอก ในสาขาการจัดการนวัตกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้าน AI ,Desing thinking - สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป