หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสาขาภาษาจีน / Native Speaker โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - งานปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน - งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - งานบริการทางวิชาการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี / โท สาขาการสอนภาษาจีน **มีใบประกอบวิชาชีพครู

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านงานสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 2 ปี - มีใบประกอบวิชาชีพครู - มีใจรักในวิชาชีพครู - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสาขาภาษาจีน / Native Speaker โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์