CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการและบริหารอาคาร คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ทำการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการห้องพัก - ประสานงานระหว่างผู้พักอาศัย เจ้าของอาคารห้องพัก บัญชี การเงิน และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ - จัดทำงานด้านเอกสาร เอกสารบัญชี-การเงิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก - เจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาระหว่างผู้เข้าพักและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลนักศึกษา ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักศึกษา/ผู้ใช้บริการเข้าพักห้องพักในเรื่องต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอาคาร , บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารอาคารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก - มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการและบริหารอาคาร คณะบริหารธุรกิจ