CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : โครงการ Chef’s Kitchen - Station Chef

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- เตรียมและประกอบอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ตรวจรับวัตถุดิบ ดูแลคุณภาพและการเก็บรักษาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานเสมอ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ , ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม , สาขาโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีความรู้และความสามารถในการทำอาหารที่ดี - สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน - มีประสบการณ์ในสายงานอาหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี - ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งโครงการ Chef’s Kitchen - Station Chef