หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.ดูแลงานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2.ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา 3.ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 4.ผลิตผลงานวิจัย 5.ดูแลโครงการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาโท/เอก สาขาการจัดการทั้่วไป,การจัดการเชิงกลยุทธิ์,การเป็นผู้ประกอบการ,การตลาด,การขาย,การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Digital Marketing และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์สอนหรือการทำวิจัยหรือทำงานด้านการตลาด สื่อสารการตลาด การตลาดดิจิทัล การขายออนไลน์ 2.มีประสบการณ์ทางด้านการสอนและงานวิจัยอย่างน้อย 2 ปี 3.มีประสบการณ์ด้านการทำงานธุรกิจมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป 5.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ