หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบภาระงานสอนในสาขาการตลาด การตลาดดิจิทัล - ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา - ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาโท/เอก สาขาการตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์สอนหรือการทำวิจัยหรือทำงานด้านการตลาด สื่อสารการตลาด การตลาดดิจิทัล การขายออนไลน์ - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)