หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- งานสอนรายวิชาการจัดการองค์การฯ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ การตลาด การตลาดดิจิทัล การขาย การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา - การฝึกปฏิบัติงานและโครงงานนวัตกรรมของนักศึกษา - งานวิจัย - โครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาโท/เอก สาขาการจัดการทั้่วไป,การจัดการเชิงกลยุทธิ์,การเป็นผู้ประกอบการ,การตลาด,การขาย,การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Digital Marketing และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนและวิจัย อย่างน้อย 2 ปี - มีประสบการณ์ด้านการทำงานธุรกิจมาก่อนจะพิจารณาพิเศษ - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไปหรือ IELTS ที่ระดับ 5 คะแนน /CU-TEP ที่ระดับ 60 คะแนน / TU-GET ที่ระดับ 550 คะแนน ซึ่งผลการสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากปัจจุบัน ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ