CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ติดต่อสถานประกอบการเพื่อส่งนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงาน - ประสานงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายนอก ภายใน - ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ ในช่วงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา - ออกเยี่ยมนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงาน - จัดกิจกรรมให้นักศึกษา - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี-โท สาขาจิตวิทยา

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน การให้คำปรึกษามาไม่น้อยกว่า 1 ปี - สามารถเดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงานได้ - สามารถใช้ MS Office ในการทำงานได้ในระดับดี-ดีมาก - มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ