ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงงานแปรรูปอาหาร (ดูแลการฝึกงานของนักศึกษา)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน-ภายนอก ในการส่งนักศึกษาออกไปฝึกงาน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และ วิธีการแก้ไขต่าง ๆ - ดูแลเรื่องการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร - ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ วัดและประเมินผลการพัฒนาของนักศึกษา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดต่าง ๆ - ดูแลงานกิจกรรมบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชา - ออกเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน - ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถขับรถยนต์และเดินทางต่างจังหวัดได้ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี - ดีมาก - มีความคล่องตัวสูง วางแผนงาน ติดต่อประสานงานได้ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงงานแปรรูปอาหาร (ดูแลการฝึกงานของนักศึกษา)