หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ : คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานของอาจารย์ประจำตามเกณฑ์ของสกอ. และ PIM - ดูแลงานและร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือธุรกิจการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการสอน และ/หรืองานด้านธุรกิจเกษตร - มีความรู้ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งมีจิตอาสาพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น และชอบทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32 - 40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ : คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร