หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ : วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ดูแลงาน สอน วิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง - งานด้าน บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมยานยนต์

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี - มีความสามารถทำวิจัยอิสระได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ : วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์