หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยการเรียนทางไกล (ปฏิบัติงานเพชรบุรี)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ และ การประสานงานทั้งหมดของหน่วยการเรียนทางไกลที่สังกัด - กำกับดูแลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ - จัดทำรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา - ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ - ประสานงานระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน - ออกตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามสถานประกอบการ - ประสานงานกับส่วนกลางในเรื่องการลงฝึกปฏิบัติงานและการบรรจุงานให้นักศึกษา - รวบรวมคะแนน จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลความเรียบร้อยในภาพรวมของศูนย์ อำนวยความสะดวกในการใช้งานภายในศูนย์การเรียน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ , การตลาด , การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (มีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์) - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก - มีประสบการณ์ในสายงานประสานงานไม่น้อยกว่า 1 ปี - มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทนสูง **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) ข้อมูลหน่วยการเรียนทางไกล http://www.pim.ac.th/th/pages/educationcenter

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยการเรียนทางไกล (ปฏิบัติงานเพชรบุรี)