หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ โครงการ PIM Food Academy

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดหา supplier และสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ - เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับ supplier ในด้านราคาและคุณลักษณะของสินค้าให้เหมาะสม เปิด PO สินค้าต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ออกเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ใน Food Academy - วางแผนงานและกำหนดกระบวนการในการจัดซื้อจัดหา - จัดทำรายงานต่าง ๆ สรุปให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องได้รับทราบ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ , อาหารโภชนาการ , โภชนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ไม่ใช่เสาร์-อาทิตย์) ทำงานเป็นกะสลับ รอบเช้า 8:00-17:00 น. รอบบ่าย 12:00-21:00 น. - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ในเรื่องอาหาร วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร - มีประสบการณ์ในสายงานด้านจัดซื้อมาไม่น้อยกว่า 1 ปี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี - มีระเบียบวินัยในการทำงาน ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

20 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ โครงการ PIM Food Academy